Konsultationer

Allt från bygglovshandlingar till projektledning

TJÄNSTER

Jag hjälper er gärna med era byggprojekt.
Det kan vara allt från besiktning till att leda arbetet vid de stora byggprojekten.
Jag erbjuder tjänster inom:

Bygglovshandlingar

Från skiss till komplett bygglovsansökan

Besiktningar

Utför flera olika besiktningstyper, t.ex statusbesiktning, entreprenadbesiktning, garantibesiktning.

Projektledning

Projektleder byggprojekt från början till slut.

 

 

Kontrollansvarig

Många byggprojekt idag kräver en Kontrollansvarig (KA), t.ex vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och rivning.

Entreprenad- & Budgetkalkyler

Utför budgetkalkyler samt kompletta entreprenadkalkyler.

Tekniska beskrivningar

Byggprojekt kräver ofta flera olika beskrivningar att jobba efter. Dessa tillsammans med ritningarna utgör grunden för projektet. De kan beskrivas som en ”rambeskrivning” eller ”komplett”.

 

 

Administrativa förskrifter

Utöver ritningar och beskrivningar krävs ofta administrativa föreskrifter (AF-del). Denna beskriver projektets krav, tider, förutsättningar, organisation mm.

Rumsbeskrivningar

Beskrivning som ofta görs i byggprojekt. Den beskriver – rum för rum – vad som krävs och önskas.

Projekteringsledning

Projekteringsskedet i ett byggprojekt är det skede då byggnadens utformning och funktion påverkas allra mest. Jag kan vara den i ditt projekt som leder detta arbetet framåt på bästa sätt.

"Låt mig få hjälpa er med ert byggprojekt"

Vi bjuder på kakor! Om du tycker det är ok, klickar du bara på "Acceptera".